Call our 24/7 customer support team on 80002224

September 2020

5. Kif nużaw id-data personali tiegħek?

2020-09-02T10:08:55+02:00

Irrispettivament minn kif inkunu ġbarna l-informazzjoni personali tiegħek, nipproċessaw it-tali informazzjoni għall-finijiet ta’ kontroll tal-aċċess fis-siti tagħna għal skopijiet ta’ sigurtà inkluż prevenzjoni ta’ kriminalità u skopijiet ta’ saħħa u sigurtà.

5. Kif nużaw id-data personali tiegħek?2020-09-02T10:08:55+02:00

4. X’tip ta’ data personali nipproċessaw?

2021-02-25T14:58:11+01:00

Id-data personali tal-viżitaturi li ġeneralment niġbru u nipproċessaw tinkludi: Isem Kunjom Numru tal-Karta tal-Identità/numru tal-Passaport Kumpanija Ritratt tal-Passaport (jekk noħorġu cards temporanji) Nazzjonalità Numru tar-reġistrazzjoni tal-vettura Ħinijiet ta’ dħul/ħruġ mis-siti Filmati/stampi [...]

4. X’tip ta’ data personali nipproċessaw?2021-02-25T14:58:11+01:00

3. Kif niġbru d-data personali?

2021-02-25T13:54:27+01:00

Aħna regolarment niġbru d-data personali bħala parti mill-obbligi legali tagħna u interessi ta’ sigurtà. Tipikament, meta int iżżur is-siti tagħna, aħna niġbru d-data personali tiegħek permezz ta’: email ta’ notifika li [...]

3. Kif niġbru d-data personali?2021-02-25T13:54:27+01:00

2. Fiex tikkonsisti d-data personali?

2020-09-02T10:04:36+02:00

It-terminu “data personali” jirreferi għal kull informazzjoni li biha persuna tista’ tkun identifikata, bħal isem, kunjom, numru ta’ identifikazzjoni, numru tar-reġistrazzjoni tal-vettura u kull informazzjoni li tista’ tirrendi lilek personalment identifikabbli.

2. Fiex tikkonsisti d-data personali?2020-09-02T10:04:36+02:00

1. Aġġornamenti

2020-09-02T09:40:25+02:00

Aħna nistgħu naġġornaw dan l-Avviż Dwar il-Privatezza fid-diskrezzjoni tagħna u b’riżultat ta’ bidla fil-liġi applikabbli jew attivitajiet tal-ipproċessar. Aġġornamenti b’riżultat ta’ bidla fil-liġi jew attivitajiet tal-ipproċessar jiġu kkomunikati lilek qabel il-bidu [...]

1. Aġġornamenti2020-09-02T09:40:25+02:00

August 2020

12.  Ilmenti

2020-08-12T08:29:21+02:00

Jekk għandek xi lmenti dwar l‑ipproċessar tad‑data personali tiegħek, inti ġentilment mitlub/a li tikkuntattjana jew tikkuntattja l‑Uffiċjal tal‑Protezzjoni tad‑Data tagħna fid‑dettalji indikati ftit qabel. Int għandek ukoll id‑dritt li tippreżenta lment [...]

12.  Ilmenti2020-08-12T08:29:21+02:00

11.  Is-Sigurtà taż–żamma tad-data tiegħek

2020-08-12T08:28:52+02:00

Aħna kontinwament nieħdu l‑miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa biex inżommu d‑data tiegħek sigura u nħarsuha kontra l‑ipproċessar mhux awtorizzat jew illegali, inkluż kontra telf aċċidentali, qerda, ħażna jew aċċess. Id‑data personali [...]

11.  Is-Sigurtà taż–żamma tad-data tiegħek2020-08-12T08:28:52+02:00

10.  Id-drittijiet tiegħek

2020-08-12T08:28:22+02:00

Sakemm aħna nżommu d‑data personali tiegħek, id‑drittijiet fir‑rigward tad‑data personali tiegħek huma s‑segwenti: Id‑dritt ta’ aċċess mis‑suġġett tad‑data – għandek id‑dritt li tivverifika d‑data personali li aħna nżommu dwarek u li [...]

10.  Id-drittijiet tiegħek2020-08-12T08:28:22+02:00

9.  Żamma ta’ data

2020-08-12T08:27:44+02:00

Aħna nżommu d‑data personali tiegħek biss għall‑perjodu li matulu aħna legalment nistgħu nagħmlu dan. Mid‑data tal‑iskadenza ’l quddiem, id‑data personali tiegħek tinqered immedjatament u b’mod irrevokabbli. Bħala riżultat tal‑obbligi legali imposti [...]

9.  Żamma ta’ data2020-08-12T08:27:44+02:00

8.  Teħid ta’ deċiżjonijiet awtomatizzati, inkluż tfassil ta’ profili

2020-08-12T08:27:18+02:00

Id‑data personali tiegħek ma tintużax sabiex tittieħed deċiżjoni biss fuq il‑bażi ta’ proċessi awtomatizzati, inkluż tfassil ta’ profili. Fl‑interess tat‑trasparenza, ta’ min jinnota li aħna nużaw sistemi li jistgħu joħolqu profil [...]

8.  Teħid ta’ deċiżjonijiet awtomatizzati, inkluż tfassil ta’ profili2020-08-12T08:27:18+02:00
Go to Top