November 2018

Ċertifikazzjoni ISO 14001

2023-08-28T12:41:23+02:00

Ċertifikazzjoni ISO 14001 L-ISO 14001 huwa standard rikonoxxut internazzjonalment li jispeċifika l-aħħar rekwiżiti għal EMS. Dan jippermetti organizzazzjoni li: tistabbilixxi u timplimenta politika ambjentali; tidentifika l-impatti ambjentali li joriġinaw [...]

Ċertifikazzjoni ISO 140012023-08-28T12:41:23+02:00

Il-Politika Ambjentali tagħna

2021-03-29T13:22:03+02:00

Il-Politika Ambjentali tagħna Il-Politika Ambjentali tagħna hija l-bażi tas-Sistema ta’ Ġestjoni Ambjentali. Hija tiddikjara l-impenn tagħna favur il-protezzjoni tal-ambjent fl-operazzjonijiet kollha tagħna. NIŻŻEL IL-POLITIKA AMBJENTALI TAGĦNA - Marsa Power [...]

Il-Politika Ambjentali tagħna2021-03-29T13:22:03+02:00

Permessi ambjentali

2022-05-18T10:38:35+02:00

Permessi ambjentali Dawn huma xi wħud mill-permessi ambjentali li għandna bżonn biex noperaw l-infrastruttura tad-distribuzzjoni u l-ġenerazzjoni tal-elettriku tagħna: PERMESS DWAR L-EMISSJONIJIET TA’ GASSIJIET B’EFFETT TA’ SERRA POWER [...]

Permessi ambjentali2022-05-18T10:38:35+02:00

Monitoraġġ tal-emissjonijiet

2018-11-30T09:37:07+01:00

Monitoraġġ tal-emissjonijiet Aħna nirreġistraw il-valuri tal-emissjonijiet miċ-ċmieni kollha tal-infrastruttura tal-ġenerazzjoni tal-elettriku tagħna fuq bażi ta’ kuljum. Is-sistema ta’ monitoraġġ kontinwu tal-emissjonijiet online tagħna turi l-informazzjoni grafikament jew f’intervall medju ta’ [...]

Monitoraġġ tal-emissjonijiet2018-11-30T09:37:07+01:00

Monitoraġġ tal-Kwalità tal-Arja

2020-09-09T15:33:24+02:00

Monitoraġġ tal-Kwalità tal-Arja Bħala parti mill-impenn tagħna għal kwalità aħjar tal-arja fiż-żona tal-infrastruttura ta’ ġenerazzjoni tal-elettriku prinċipali tagħna, il-Power Station ta’ Delimara, aħna nikkummissjonaw monitoraġġ tal-kwalità tal-arja permezz ta’ [...]

Monitoraġġ tal-Kwalità tal-Arja2020-09-09T15:33:24+02:00

September 2018

L-EMS tagħna

2021-05-30T18:54:07+02:00

L-EMS tagħna Is-Sistema ta’ Ġestjoni Ambjentali (EMS) tagħna tinkludi sett ta’ proċeduri operazzjonali, jew f’termini aktar sempliċi, mod kif nagħmlu l-affarijiet. Hija twassal għal tnaqqis fl-impatti ambjentali negattivi li [...]

L-EMS tagħna2021-05-30T18:54:07+02:00

February 2016

May 2015

Go to Top