Loading...
Sejħiet għat-tenders 2019-02-05T10:35:11+00:00

 

Fil-preżent Enemalta plc qed tikkunsidra s-sejħiet għat-tenders li ġejjin:

Tenders elettroniċi

Id-dokumenti tat-tender għal dawn is-sejħiet jistgħu jinkisbu mis-sistema elettronika dwar l-akkwist pubbliku. Ir-reġistrazzjoni hija meħtieġa sabiex tagħmel użu minn dan is-sit elettroniku. L-operaturi ekonomiċi Maltin jeħtieġ li jkollhom fil-pussess tagħhom l-identifikazzjoni elettronika tagħhom ħalli jkollhom aċċess għal dan s-sit elettroniku. Aktar tagħrif huwa disponibbli fis-Sezzjoni tal-mistoqsijiet tal-istess sit elettroniku.

L-operaturi ekonomiċi interessati fil-parteċipazzjoni f’dawn is-sejħiet għat-tenders huma mħeġġa jieħdu nota tal-workshops li qed jiġu organizzati mid-dipartiment tal-kuntratti. Aktar tagħrif huwa fid-dokument tat-tender.

Fil-preżent it-tenders ta’ hawn taħt huma disponibbli:

Tender number Description  Open Closes Price for tender Deposited at 
HO/T/4066/PC2/2018 Framework Agreement for the Disposal of Waste Oils 20/09/2018 24/10/2018 NIL 9:30am*
TD/T/3382/2018 Tender for Winding Machine Plinth 20/09/2018 25/10/2018 NIL 9:30am*
TD/T/3368/2018 Tender for the Supply and Delivery of Underground Cables 26/09/2018 30/10/2018 NIL 9:30am*
TD/T/3366/2018 Supply of 11kV Cable 1 x 300mm² CU TR-XLPE 01/10/2018 05/11/2018 NIL 9:30am*
TD/T/3379/2018 Tender for Dismantling of 33kV Pylons 02/10/2018 05/11/2018 NIL 9:30am*
TD/Q/1591/2018 Supply and Delivery of Earth Fault Indicators 05/10/2018 31/10/2018 NIL 9:30am*
TD/T/3372/2018 Supply of LV Cable CU 3 x 300mm² + 1 x 150mm² 05/10/2018 16/11/2018 NIL 9:30am*
TD/Q/1593/2018 Quotation for the Supply and Delivery of Bi-Metal Terminals and Connectors 11/10/2018 6/11/2018 NIL 9:30am*
TD/T/3364/2018 Trenching Works for New Substation at Misrah il-Fliegu, Ghajnsielem 16/10/2018 20/11/2018 NIL 9:30am*
TD/T/3386/2018 Supply and Delivery of 33kV Cu (Copper) Cables 16/10/2018 20/11/2018 NIL 9:30am*

* It-tenders elettroniċi ta’ hawn fuq għandhom jaslu fil-ġurnata u l-ħin indikati. It-tenders għandhom jiġu sottomessi biss fuq is-sit elettroniku www.etenders.gov.mt


Tenders oħrajn ta’ Enemalta

Tender number Description Open Closed  Price for tender   Deposited at
           

L-operaturi ekonomiċi interessati li jirċievu noti ta’ kjarifika għat-tenders li m’humiex tenderers elettroniċi, għandhom jirreġistraw l-interess tagħhom billi jibagħtu e-mail lil tenderenquiries.em@enemalta.com.mt. Noti ta’ kjarifika jintbagħtu bil-posta elettronika (e-mail) lil dawk kollha li rreġistraw l-interess tagħhom fit-tender. Noti ta’ kjarifika jikkostitwixxu parti integrali tad-dokumentazzjoni tas-sejħa għat-tender.

It-tenders li marbutin magħhom hemm miżata ta’ parteċipazzjoni jistgħu jinxtraw billi ċċempel fis-sezzjoni tal-akkwisti tagħna (Procurement Section), fit-tielet sular tal-Bini Amministrattiv, il-Moll tal-Knisja, il-Marsa.

Mistoqsijiet dwar it-tenders ippubblikati minn Enemalta plc jistgħu jsiru billi ċċempel fuq 22980736 (Is-Sna Jennifer Aquilina) jew billi tibgħat email fuq tenderenquiries.em@enemalta.com.mt.

It-tenders ta’ Enemalta ppubblikati mid-dipartiment tal-kuntratti ma jidhrux fuq dan is-sit elettroniku. Dawn jiġu ppubblikati fil-gazzetta tal-gvern.

DOKUMENTI EMS/SMS
DOKUMENTI RELATATI MAL-PROTEZZJONI TAD-DATA