Fil-preżent Enemalta plc qed tikkunsidra s-sejħiet għat-tenders li ġejjin:

Tenders elettroniċi

Id-dokumenti tat-tender għal dawn is-sejħiet jistgħu jinkisbu mis-sistema elettronika dwar l-akkwist pubbliku. Ir-reġistrazzjoni hija meħtieġa sabiex tagħmel użu minn dan is-sit elettroniku. L-operaturi ekonomiċi Maltin jeħtieġ li jkollhom fil-pussess tagħhom l-identifikazzjoni elettronika tagħhom ħalli jkollhom aċċess għal dan s-sit elettroniku. Aktar tagħrif huwa disponibbli fis-Sezzjoni tal-mistoqsijiet tal-istess sit elettroniku.

L-operaturi ekonomiċi interessati fil-parteċipazzjoni f’dawn is-sejħiet għat-tenders huma mħeġġa jieħdu nota tal-workshops li qed jiġu organizzati mid-dipartiment tal-kuntratti. Aktar tagħrif huwa fid-dokument tat-tender.

Fil-preżent it-tenders ta’ hawn taħt huma disponibbli:

Numru tat-Tender Deskrizzjoni Ftuħ Għeluq Prezz għat- tender  Post fejn ġie ddepożitat
TD/Q/1666/2019 (TD/Q/1617/2018) Supply and Delivery of Copper Bars 16/05/2019 17/06/2019 NIL 9:30am*
TD/T/3452/2019 Supply of Compression Tools 14/05/2019 18/06/2019 NIL 9:30am*
TD/T/4134/PC3/2019 Framework Agreement for the Supply of LED Smart Street Lighting Luminaires 14/05/2019 18/06/2019 NIL 9:30am*
GN/DPS/T/3058/2018 Fire Sprinkler System for Cable Tunnel at Delimara Power Station 13/05/2019 19/06/2019 NIL 9:30am*
TD/T/3424/2018 Trenching Works for New Substation in Triq it-Tamar and Triq il-Qawra, St. Paul’s Bay 16/05/2019 19/06/2019 NIL 9:30am*
TD/T/3453/2019 Supply of Plastic Enclosures 16/05/2019 18/06/2019 NIL 9:30am*
TD/T/4130/PC3/2019 Framework Agreement for the Supply of Fabricated Mild Steel Parts 17/05/2019 19/06/2019 NIL 9:30am*
TD/T/3431/2018 Trenching Works for New Substation in Triq il-Parilja, St. Venera 17/05/2019 03/07/2019 NIL 9:30am*
TD/T/3445/2019 Trenching Works for New Substation in New Street in Triq l-Indipendenza, Haz-Zebbug 17/05/2019 03/07/2019 NIL 9:30am*
TD/T/3425/2018 Trenching Works for New Substation in Sqaq is-Sigra, St. Julians 16/05/2019 20/06/2019 NIL 9:30am*
TD/T/3441/2019 Supply of Bimetal Terminals 22/05/2019 02/07/2019 NIL 9:30am*
TD/T/3428/2018 Trenching Works for New Substation in Triq l-Isqof Emmanuel Galea, Iz-Zejtun (Duke’s) 22/05/2019 03/07/2019 NIL 9:30am*
HO/T/4074/PC3/2018 Framework Agreement for the Supply of Workwear to Enemalta plc using Environmentally Friendly Textile Materials 23/05/2019 03/07/2019 NIL 9:30am*
TD/Q/1661/2019 Supply and Delivery of Self-Flashing LED Lamps 30/05/2019 02/07/2019 NIL 9:30am*
HO/T/3081/2019 Supply of Fully Powered Electric Order Picker with 180kg Platform Capacity 03/06/2019 08/07/2019 NIL 9:30am*
TD/T/3407/2018 Trenching and Cable Laying Works in Triq Dun Guzepp Xerri, St. Julians 04/06/2019 10/07/2019 NIL 9:30am*
HO/T/4078/PC3/2019 Framework Agreement for Pest Control at Enemalta Premises 10/06/2019 15/07/2019 NIL 9:30am*

 

* It-tenders elettroniċi ta’ hawn fuq għandhom jaslu fil-ġurnata u l-ħin indikati. It-tenders għandhom jiġu sottomessi biss fuq is-sit elettroniku www.etenders.gov.mt

Tenders oħrajn ta’ Enemalta

Numru tat-Tender Deskrizzjoni Ftuħ Għeluq Press għat-tender Post fejn ġie ddepożitat

L-operaturi ekonomiċi interessati li jirċievu noti ta’ kjarifika għat-tenders li m’humiex tenderers elettroniċi, għandhom jirreġistraw l-interess tagħhom billi jibagħtu e-mail lil tenderenquiries.em@enemalta.com.mt. Noti ta’ kjarifika jintbagħtu bil-posta elettronika (e-mail) lil dawk kollha li rreġistraw l-interess tagħhom fit-tender. Noti ta’ kjarifika jikkostitwixxu parti integrali tad-dokumentazzjoni tas-sejħa għat-tender.

It-tenders li marbutin magħhom hemm miżata ta’ parteċipazzjoni jistgħu jinxtraw billi ċċempel fis-sezzjoni tal-akkwisti tagħna (Procurement Section), fit-tielet sular tal-Bini Amministrattiv, il-Moll tal-Knisja, il-Marsa.

Mistoqsijiet dwar it-tenders ippubblikati minn Enemalta plc jistgħu jsiru billi ċċempel fuq 22980736 (Is-Sna Jennifer Aquilina) jew billi tibgħat email fuq tenderenquiries.em@enemalta.com.mt.

It-tenders ta’ Enemalta ppubblikati mid-dipartiment tal-kuntratti ma jidhrux fuq dan is-sit elettroniku. Dawn jiġu ppubblikati fil-gazzetta tal-gvern.

DOKUMENTI EMS/SMS
DOKUMENTI RELATATI MAL-PROTEZZJONI TAD-DATA