Fil-preżent Enemalta plc qed tikkunsidra s-sejħiet għat-tenders li ġejjin:

Tenders elettroniċi

Id-dokumenti tat-tender għal dawn is-sejħiet jistgħu jinkisbu mis-sistema elettronika dwar l-akkwist pubbliku. Ir-reġistrazzjoni hija meħtieġa sabiex tagħmel użu minn dan is-sit elettroniku. L-operaturi ekonomiċi Maltin jeħtieġ li jkollhom fil-pussess tagħhom l-identifikazzjoni elettronika tagħhom ħalli jkollhom aċċess għal dan s-sit elettroniku. Aktar tagħrif huwa disponibbli fis-Sezzjoni tal-mistoqsijiet tal-istess sit elettroniku.

L-operaturi ekonomiċi interessati fil-parteċipazzjoni f’dawn is-sejħiet għat-tenders huma mħeġġa jieħdu nota tal-workshops li qed jiġu organizzati mid-dipartiment tal-kuntratti. Aktar tagħrif huwa fid-dokument tat-tender.

Fil-preżent it-tenders ta’ hawn taħt huma disponibbli:

Numru tat-Tender Deskrizzjoni Ftuħ Għeluq Prezz għat- tender  Post fejn ġie ddepożitat
TD/T/3472/2019 Supply of 1kV 3Core x 300mm² + 1Core x 150mm² Copper XLPE/SWA Cable 13/02/2020 25/03/2020 NIL  9:30am*
TD/T/4150/PC3/2019 Framework Agreement for the Supply of PVC Pipes Light Gauge 50mm 13/02/2020 25/03/2020 NIL  9:30am*
TD/T/3471/2019 Supply of Low Voltage Disconnector Fuse Switch 17/02/2020 01/04/2020 NIL  9:30am*
TD/T/4138/PC3/2019 Framework Agreement for the Supply of Cable Trays 17/02/2020 01/04/2020 NIL  9:30am*
HO/T/4079/PC2/2019 Framework Agreement for the Supply of Safety Footwear 19/02/2020 07/04/2020 NIL  9:30am*
HO/T/4086/PC3/2019 Framework Agreement for the Supply and Delivery of Energy Efficient PC’s and Monitors 25/02/2020 01/04/2020 NIL  9:30am*
TD/T/4142/PC3/2019 Framework Agreement for the Supply of Piercing Connectors 27/02/2020 02/04/2020 NIL  9:30am*
TD/Q/1714/2020 Supply and Delivery of Galvanised Steel Stay Wire 11/03/2020 06/04/2020 NIL  9:30am*
TD/Q/1708/2019 Supply and Delivery of Security Screws 11/03/2020 07/04/2020 NIL  9:30am*
TD/T/4139/PC3/2019 Framework Agreement for the Supply and Delivery of Bolts and Nuts 11/03/2020 06/05/2020 NIL  9:30am*
TD/Q/1719/2020 Quotation for the Supply and Delivery of LV Switchgear and Accessories for the Distribution Centre Marsaskala 13/03/2020 03/04/2020 NIL  9:30am*

 
* It-tenders elettroniċi ta’ hawn fuq għandhom jaslu fil-ġurnata u l-ħin indikati. It-tenders għandhom jiġu sottomessi biss fuq is-sit elettroniku www.etenders.gov.mt

Tenders oħrajn ta’ Enemalta

Numru tat-Tender Deskrizzjoni Ftuħ Għeluq Press għat-tender Post fejn ġie ddepożitat

L-operaturi ekonomiċi interessati li jirċievu noti ta’ kjarifika għat-tenders li m’humiex tenderers elettroniċi, għandhom jirreġistraw l-interess tagħhom billi jibagħtu e-mail lil tenderenquiries.em@enemalta.com.mt. Noti ta’ kjarifika jintbagħtu bil-posta elettronika (e-mail) lil dawk kollha li rreġistraw l-interess tagħhom fit-tender. Noti ta’ kjarifika jikkostitwixxu parti integrali tad-dokumentazzjoni tas-sejħa għat-tender.

It-tenders li marbutin magħhom hemm miżata ta’ parteċipazzjoni jistgħu jinxtraw billi ċċempel fis-sezzjoni tal-akkwisti tagħna (Procurement Section), fit-tielet sular tal-Bini Amministrattiv, il-Moll tal-Knisja, il-Marsa.

Mistoqsijiet dwar it-tenders ippubblikati minn Enemalta plc jistgħu jsiru billi ċċempel fuq 22980736 (Is-Sna Jennifer Aquilina) jew billi tibgħat email fuq tenderenquiries.em@enemalta.com.mt.

It-tenders ta’ Enemalta ppubblikati mid-dipartiment tal-kuntratti ma jidhrux fuq dan is-sit elettroniku. Dawn jiġu ppubblikati fil-gazzetta tal-gvern.

DOKUMENTI EMS/SMS
DOKUMENTI RELATATI MAL-PROTEZZJONI TAD-DATA