Fil-preżent Enemalta plc qed tikkunsidra s-sejħiet għat-tenders li ġejjin:

Tenders elettroniċi

Id-dokumenti tat-tender għal dawn is-sejħiet jistgħu jinkisbu mis-sistema elettronika dwar l-akkwist pubbliku.600 Ir-reġistrazzjoni hija meħtieġa sabiex tagħmel użu minn dan is-sit elettroniku. L-operaturi ekonomiċi Maltin jeħtieġ li jkollhom fil-pussess tagħhom l-identifikazzjoni elettronika tagħhom ħalli jkollhom aċċess għal dan s-sit elettroniku. Aktar tagħrif huwa disponibbli fis-Sezzjoni tal-mistoqsijiet tal-istess sit elettroniku.

L-operaturi ekonomiċi interessati fil-parteċipazzjoni f’dawn is-sejħiet għat-tenders huma mħeġġa jieħdu nota tal-workshops li qed jiġu organizzati mid-dipartiment tal-kuntratti. Aktar tagħrif huwa fid-dokument tat-tender.

Fil-preżent it-tenders ta’ hawn taħt huma disponibbli:

Numru tat-Tender Deskrizzjoni Ftuħ Għeluq Prezz għat-tender  Post fejn ġie ddepożitat
TD/T/3710/2022 (5597) Supply and Delivery of High Voltage Cable Tester 15/02/2023 28/03/2023 NIL  9:30am*
TD/T/3717/2022 (5899) Supply and Delivery of Various Hand Tools for Distribution Kits 16/02/2023 27/03/2023 NIL  9:30am*
TD/Q/1901/2023 (6578) Supply and Delivery of Black PVC Protection Tape – 25mm 01/03/2023 22/03/2023 NIL  9:30am*
TD/T/3646/2022 (2971) Supply of Line Voltage Regulators for use on Low Voltage Feeders 13/03/2023 17/04/2023 NIL  9:30am*
TD/T/4204/PC3/2022 (1) (3547) Framework Agreement for the Supply of 1kV Heat Shrinkable Material 13/03/2023 17/04/2023 NIL  9:30am*
CT2431/2022 – TD/T/4203/PC3/2022 (3420) Framework Agreement for the Supply and Delivery of Auto-Tap Changer Transformers 16/03/2023 18/04/2023 NIL  9:30am*
CT2424/2022 – TD/T/4208/PC3/2022 (4230) Framework Agreement for the Hire of Generators 17/03/2023 25/04/2023 NIL  9:30am*
TD/T/3712/2022 (5792) Supply and Delivery of 5x4mm² Copper LSZH Braided Cable 22/03/2023 21/04/2023 NIL  9:30am*

 

* It-tenders elettroniċi ta’ hawn fuq għandhom jaslu fil-ġurnata u l-ħin indikati. It-tenders għandhom jiġu sottomessi biss fuq is-sit elettroniku www.etenders.gov.mt

Tenders oħrajn ta’ Enemalta

Numru tat-Tender Deskrizzjoni Ftuħ Għeluq Prezz għat-tender Post fejn ġie ddepożitat
Nil          

L-operaturi ekonomiċi interessati li jirċievu noti ta’ kjarifika għat-tenders li m’humiex tenderers elettroniċi, għandhom jirreġistraw l-interess tagħhom billi jibagħtu e-mail lil tenderenquiries.em@enemalta.com.mt. Noti ta’ kjarifika jintbagħtu bil-posta elettronika (e-mail) lil dawk kollha li rreġistraw l-interess tagħhom fit-tender. Noti ta’ kjarifika jikkostitwixxu parti integrali tad-dokumentazzjoni tas-sejħa għat-tender.

It-tenders li marbutin magħhom hemm miżata ta’ parteċipazzjoni jistgħu jinxtraw billi ċċempel fis-sezzjoni tal-akkwisti tagħna (Procurement Section), fit-tielet sular tal-Bini Amministrattiv, il-Moll tal-Knisja, il-Marsa.

Mistoqsijiet dwar it-tenders ippubblikati minn Enemalta plc jistgħu jsiru billi ċċempel fuq 22980736 (Is-Sna Jennifer Aquilina) jew billi tibgħat email fuq tenderenquiries.em@enemalta.com.mt.It-tenders ta’ Enemalta ppubblikati mid-dipartiment tal-kuntratti ma jidhrux fuq dan is-sit elettroniku. Dawn jiġu ppubblikati fil-gazzetta tal-gvern.