Last Updated on

 

Fil-preżent Enemalta plc qed tikkunsidra s-sejħiet għat-tenders li ġejjin:

Tenders elettroniċi

Id-dokumenti tat-tender għal dawn is-sejħiet jistgħu jinkisbu mis-sistema elettronika dwar l-akkwist pubbliku. Ir-reġistrazzjoni hija meħtieġa sabiex tagħmel użu minn dan is-sit elettroniku. L-operaturi ekonomiċi Maltin jeħtieġ li jkollhom fil-pussess tagħhom l-identifikazzjoni elettronika tagħhom ħalli jkollhom aċċess għal dan s-sit elettroniku. Aktar tagħrif huwa disponibbli fis-Sezzjoni tal-mistoqsijiet tal-istess sit elettroniku.

L-operaturi ekonomiċi interessati fil-parteċipazzjoni f’dawn is-sejħiet għat-tenders huma mħeġġa jieħdu nota tal-workshops li qed jiġu organizzati mid-dipartiment tal-kuntratti. Aktar tagħrif huwa fid-dokument tat-tender.

Fil-preżent it-tenders ta’ hawn taħt huma disponibbli:

Numru tat-Tender Deskrizzjoni Ftuħ Għeluq Prezz għat- tender  Post fejn ġie ddepożitat
TD/T/3388/2018 Civil and Finishing Works at Xewkija DC 30/06/2020 05/08/2020 NIL  9:30am*
HO/T/4081/PC2/2019 Framework Agreement for the Disposal of Hazardous Waste 10/07/2020 26/08/2020 NIL  9:30am*
GN/DPS/T/3069/2019 Assessment of Air Quality at Marsaxlokk 10/07/2020 26/08/2020 NIL  9:30am*
TD/T/3517/2019 Supply of Rope Operated 4.75 Metres Wooden Ladders 13/07/2020 26/08/2020 NIL  9:30am*
TD/T/3489/2019 Supply of Rope Operated 5.4 Metres Wooden Ladders 13/07/2020 26/08/2020 NIL  9:30am*
TD/T/3460/2019 Trenching Works for New S/S in Triq Ta’ Xmiexi, L-Imsida 14/07/2020 25/08/2020 NIL  9:30am*
TD/T/3462/2019 Trenching Works for New S/S in Triq il-Fuxa, San Gwann 15/07/2020 26/08/2020 NIL  9:30am*
TD/T/3500/2019 Material and Tools Required for ABC Supporting Cables 17/07/2020 01/09/2020 NIL  9:30am*
TD/T/3491/2019 Supply of Cable / Joint Wrap Around Fire Protection Kits 20/07/2020 26/08/2020 NIL  9:30am*
TD/T/3491/2019 Supply of Cable / Joint Wrap Around Fire Protection Kits 20/07/2020 26/08/2020 NIL  9:30am*
TD/T/3530/2020 Trenching and Cable Laying Works at Triq il-Masrija, Il-Mellieha 21/07/2020 25/08/2020 NIL  9:30am*
TD/T/3536/2020 Trenching and Cable Laying Works at Triq id-Dar tal-Kleru, B’Kara 22/07/2020 26/08/2020 NIL  9:30am*
TD/T/3519/2019 Architect Valuations for various PV Airspaces in possession of Enemalta across Malta and Gozo 24/07/2020 02/09/2020 NIL  9:30am*
TD/T/3518/2019 Refurbishment Woks at Sliema District Office using Environmentally Friendly Products and Materials 24/07/2020 16/09/2020 NIL  9:30am*
HO/T/3090/2020 12 Ton Diesel Operated Fork Lifter Truck for Corradino Stores 24/07/2020 28/08/2020 NIL  9:30am*
TD/T/3541/2020 Trenching Works for New S/S in Xlendi Kantra Residence – Triq It-Torri, Xlendi 28/07/2020 01/09/2020 NIL  9:30am*
TD/T/4174/PC3/2020 Framework Agreement for the Supply of Plastic Enclosures 31/07/2020 03/09/2020 NIL  9:30am*
TD/Q/1740/2020 Supply and Delivery of LED Floodlights 30/07/2020 04/09/2020 NIL  9:30am*
TD/T/3540/2020 Trenching Works for a New Substation at Triq it-Torri ta Kenuna, Nadur, Gozo 31/07/2020 04/09/2020 NIL  9:30am*
GN/DPS/T/3064/2019 Antistatic Workwear consisting of Coveralls, High visibility rain water Jackets, T-shirts, Sweatshirts and Trousers 31/07/2020 02/09/2020 NIL  9:30am*
TD/T/3523/2020 Supply of Battery Charging Cabinets 31/07/2020 09/09/2020 NIL  9:30am*

* It-tenders elettroniċi ta’ hawn fuq għandhom jaslu fil-ġurnata u l-ħin indikati. It-tenders għandhom jiġu sottomessi biss fuq is-sit elettroniku www.etenders.gov.mt


Tenders oħrajn ta’ Enemalta

Numru tat-Tender Deskrizzjoni Ftuħ Għeluq Press għat-tender Post fejn ġie ddepożitat

L-operaturi ekonomiċi interessati li jirċievu noti ta’ kjarifika għat-tenders li m’humiex tenderers elettroniċi, għandhom jirreġistraw l-interess tagħhom billi jibagħtu e-mail lil tenderenquiries.em@enemalta.com.mt. Noti ta’ kjarifika jintbagħtu bil-posta elettronika (e-mail) lil dawk kollha li rreġistraw l-interess tagħhom fit-tender. Noti ta’ kjarifika jikkostitwixxu parti integrali tad-dokumentazzjoni tas-sejħa għat-tender.

It-tenders li marbutin magħhom hemm miżata ta’ parteċipazzjoni jistgħu jinxtraw billi ċċempel fis-sezzjoni tal-akkwisti tagħna (Procurement Section), fit-tielet sular tal-Bini Amministrattiv, il-Moll tal-Knisja, il-Marsa.

Mistoqsijiet dwar it-tenders ippubblikati minn Enemalta plc jistgħu jsiru billi ċċempel fuq 22980736 (Is-Sna Jennifer Aquilina) jew billi tibgħat email fuq tenderenquiries.em@enemalta.com.mt.

It-tenders ta’ Enemalta ppubblikati mid-dipartiment tal-kuntratti ma jidhrux fuq dan is-sit elettroniku. Dawn jiġu ppubblikati fil-gazzetta tal-gvern.

DOKUMENTI EMS/SMS
DOKUMENTI RELATATI MAL-PROTEZZJONI TAD-DATA