Loading...
Sejħiet għat-tenders 2019-04-12T15:22:03+00:00

 

Fil-preżent Enemalta plc qed tikkunsidra s-sejħiet għat-tenders li ġejjin:

Tenders elettroniċi

Id-dokumenti tat-tender għal dawn is-sejħiet jistgħu jinkisbu mis-sistema elettronika dwar l-akkwist pubbliku. Ir-reġistrazzjoni hija meħtieġa sabiex tagħmel użu minn dan is-sit elettroniku. L-operaturi ekonomiċi Maltin jeħtieġ li jkollhom fil-pussess tagħhom l-identifikazzjoni elettronika tagħhom ħalli jkollhom aċċess għal dan s-sit elettroniku. Aktar tagħrif huwa disponibbli fis-Sezzjoni tal-mistoqsijiet tal-istess sit elettroniku.

L-operaturi ekonomiċi interessati fil-parteċipazzjoni f’dawn is-sejħiet għat-tenders huma mħeġġa jieħdu nota tal-workshops li qed jiġu organizzati mid-dipartiment tal-kuntratti. Aktar tagħrif huwa fid-dokument tat-tender.

Fil-preżent it-tenders ta’ hawn taħt huma disponibbli:
 

Tender number Description  Open Closes  Price for tender Deposited at 
TD/T/3383/2018 Supply of Street Lighting Poles 20/03/2019 25/04/2019 NIL  9:30am*
HO/T/4071/PC2/2018 Framework Agreement for the Service of a Fleet Tracking System for Enemalta Vehicles 22/03/2019 30/04/2019 NIL  9:30am*
TD/T/3417/2018 Trenching Works for New Substation in Triq Bellavista, San Gwann 15/03/2019 24/04/2019 NIL  9:30am*
TD/Q/1631/2019 Supply and Delivery of Aluminium Terminals and Connectors 26/03/2019 25/04/2019 NIL  9:30am*
TD/T/3434/2019 Trenching Works for Electricity Supply to Casa Pinto, Triq Birkirkara, St. Julians 15/03/2019 24/04/2019 NIL  9:30am*
TD/Q/1619/2018 Supply and Delivery of Current Clamp Meters 28/03/2019 29/04/2019 NIL  9:30am*
GN/DPS/T/3055/2018 Stabilisation of Slope at Delimara Power Station 29/03/2019 08/05/2019 NIL  9:30am*
GN/DPS/T/3054/2018 Provision and Installation of Ablutions & Showers at Delimara Power Station Stores 08/04/2019 15/05/2019 NIL  9:30am*

 

* It-tenders elettroniċi ta’ hawn fuq għandhom jaslu fil-ġurnata u l-ħin indikati. It-tenders għandhom jiġu sottomessi biss fuq is-sit elettroniku www.etenders.gov.mt


Tenders oħrajn ta’ Enemalta

Tender number Description Open Closed  Price for tender   Deposited at
           

L-operaturi ekonomiċi interessati li jirċievu noti ta’ kjarifika għat-tenders li m’humiex tenderers elettroniċi, għandhom jirreġistraw l-interess tagħhom billi jibagħtu e-mail lil tenderenquiries.em@enemalta.com.mt. Noti ta’ kjarifika jintbagħtu bil-posta elettronika (e-mail) lil dawk kollha li rreġistraw l-interess tagħhom fit-tender. Noti ta’ kjarifika jikkostitwixxu parti integrali tad-dokumentazzjoni tas-sejħa għat-tender.

It-tenders li marbutin magħhom hemm miżata ta’ parteċipazzjoni jistgħu jinxtraw billi ċċempel fis-sezzjoni tal-akkwisti tagħna (Procurement Section), fit-tielet sular tal-Bini Amministrattiv, il-Moll tal-Knisja, il-Marsa.

Mistoqsijiet dwar it-tenders ippubblikati minn Enemalta plc jistgħu jsiru billi ċċempel fuq 22980736 (Is-Sna Jennifer Aquilina) jew billi tibgħat email fuq tenderenquiries.em@enemalta.com.mt.

It-tenders ta’ Enemalta ppubblikati mid-dipartiment tal-kuntratti ma jidhrux fuq dan is-sit elettroniku. Dawn jiġu ppubblikati fil-gazzetta tal-gvern.

DOKUMENTI EMS/SMS
DOKUMENTI RELATATI MAL-PROTEZZJONI TAD-DATA