Fil-preżent Enemalta plc qed tikkunsidra s-sejħiet għat-tenders li ġejjin:

Tenders elettroniċi

Id-dokumenti tat-tender għal dawn is-sejħiet jistgħu jinkisbu mis-sistema elettronika dwar l-akkwist pubbliku.600 Ir-reġistrazzjoni hija meħtieġa sabiex tagħmel użu minn dan is-sit elettroniku. L-operaturi ekonomiċi Maltin jeħtieġ li jkollhom fil-pussess tagħhom l-identifikazzjoni elettronika tagħhom ħalli jkollhom aċċess għal dan s-sit elettroniku. Aktar tagħrif huwa disponibbli fis-Sezzjoni tal-mistoqsijiet tal-istess sit elettroniku.

L-operaturi ekonomiċi interessati fil-parteċipazzjoni f’dawn is-sejħiet għat-tenders huma mħeġġa jieħdu nota tal-workshops li qed jiġu organizzati mid-dipartiment tal-kuntratti. Aktar tagħrif huwa fid-dokument tat-tender.

Fil-preżent it-tenders ta’ hawn taħt huma disponibbli:

TD/T/3746/2023 (7035)Supply of Compression Tools complete with Dies16/06/202325/07/2023NIL9:30am*

Numru tat-Tender Deskrizzjoni Ftuħ Għeluq Prezz għat-tender  Post fejn ġie ddepożitat
TD/T/3673/2022 (4067) Trenching and Cable Laying Works for Reinforcement at Valletta Archbishop Substation in an Environmentally Friendly Manner 21/08/2023 02/10/2023 NIL 9:30am*
CT2228/2023 – TD/T/4240/PC3/2023 (7121) Supply of Line Voltage Regulators for use on Low Voltage Feeders 16/08/2023 03/10/2023 NIL 9:30am*
HO/T/3094/2023 (7085) Removal of Old Lift at MPS Administration and Supply, Install and Commissioning of a New Lift 22/08/2023 03/10/2023 NIL 9:30am*
TD/T/3720/2022 (5937) Trenching and Cable Laying Works for Bugibba San Xmun Substation in an Enviromentally Friendly Manner 22/08/2023 03/10/2023 NIL 9:30am*
TD/T/3762/2023 (7413) Supply of Line Voltage Regulators 23/08/2023 13/10/2023 NIL 9:30am*
TD/T/3744/2023 (6951) Trenching and Cable Laying Works for Qormi San Frangisk SS in an Environmentally Friendly Manner 24/08/2023 02/10/2023 NIL 9:30am*
TD/T/3758/2023 (7164) Trenching and Cable Laying Works for HT Cable From Marsalforn Hillock SS To Marsalforn RD TC in an Environmentally Friendly Manner 25/08/2023 03/10/2023 NIL 9:30am*
TD/Q/1935/2023 (7944) Quotation for the Provision of Professional Services of Perit for Enemalta plc – Gozo 12/09/2023 05/10/2023 NIL 9:30am*
HO/T/3097/2023 (7947) Concession for the Provision of Vending Machines for Enemalta plc Various Sites 06/09/2023 06/10/2023 NIL 9:30am*
TD/T/3708/2022 (5424) Trenching and Cable Laying Works for new Substation at Triq Il-Bekkum Qawra in an Environmentally Friendly Manner 12/09/2023 12/10/2023 NIL 9:30am*
TD/T/3725/2022 (6028) Trenching and Cable Laying Works at Kirkop Misrah Zernieq SS in an Environmentally Friendly Manner 13/09/2023 16/10/2023 NIL 9:30am*
TD/T/3750/2023 (7161) Supply, Installation and Testing of Fibre Optic Cable for MITA St Venera to Mater Dei 01/09/2023 17/10/2023 NIL 9:30am*
TD/T/3764/2023 (7450) Supply, Installation and Commissioning of a Fibre Optic Link Between Paceville D.C. and St. Andrews D.C 04/09/2023 19/10/2023 NIL 9:30am*
TD/T/4242/PC3/2023 (7401) Framework Agreement for the Hire of Boat – Malta – Comino – Gozo 05/09/2023 26/10/2023 NIL 9:30am*
TD/Q/1933/2023 (7942) Quotation for the Provision of Professional Services of Perit for Enemalta plc – Malta North 15/09/2023 09/10/2023 NIL 9:30am*
TD/Q/1934/2023 (7943) Quotation for the Provision of Professional Services of Perit For Enemalta plc – Malta South 15/09/2023 09/10/2023 NIL 9:30am*
GN/DPS/T/3093/2023 (6389) Replacement of Damaged Cable Culverts Cover Slabs with new Pre-Cast Concrete ones at Delimara Power Station – D2A Area – In an Environmentally Friendly Manner 13/09/2023 16/10/2023 NIL 9:30am*
TD/T/3740/2023 (6955) Supply of Shear Head Ferrules 17/09/2023 16/10/2023 NIL 9:30am*
15/09/2023 09/10/2023 NIL 9:30am*
TD/T/4241/PC3/2023 (7236) Framework Agreement for the Supply of 1kV Barrel Type 100A Fuses for House Service Boxes 17/09/2023 16/10/2023 NIL 9:30am*
TD/T/3705/2022 (5308) Trenching and Cable Laying Works for Sliema In-Nazzarenu Substation in an Environmentally Friendly Manner 14/09/2023 17/10/2023 NIL 9:30am*
TD/T/3711/2022 (5687) Trenching and Cable Laying Works at Mosta Katakombi tal-Bistra in an Environmentally Friendly Manner 25/09/2023 25/10/2023 NIL 9:30am*
TD/T/3741/2023 (7024) Trenching and Cable Laying Works for HT Reinforcement from Ta Dbiegi SS to Ta Xkora SS in an Environmentally Friendly Manner 27/09/2023 27/10/2023 NIL 9:30am*

 

* It-tenders elettroniċi ta’ hawn fuq għandhom jaslu fil-ġurnata u l-ħin indikati. It-tenders għandhom jiġu sottomessi biss fuq is-sit elettroniku www.etenders.gov.mt

Tenders oħrajn ta’ Enemalta

Numru tat-Tender Deskrizzjoni Ftuħ Għeluq Prezz għat-tender Post fejn ġie ddepożitat
Nil

L-operaturi ekonomiċi interessati li jirċievu noti ta’ kjarifika għat-tenders li m’humiex tenderers elettroniċi, għandhom jirreġistraw l-interess tagħhom billi jibagħtu e-mail lil tenderenquiries.em@enemalta.com.mt. Noti ta’ kjarifika jintbagħtu bil-posta elettronika (e-mail) lil dawk kollha li rreġistraw l-interess tagħhom fit-tender. Noti ta’ kjarifika jikkostitwixxu parti integrali tad-dokumentazzjoni tas-sejħa għat-tender.

It-tenders li marbutin magħhom hemm miżata ta’ parteċipazzjoni jistgħu jinxtraw billi ċċempel fis-sezzjoni tal-akkwisti tagħna (Procurement Section), fit-tielet sular tal-Bini Amministrattiv, il-Moll tal-Knisja, il-Marsa.

Mistoqsijiet dwar it-tenders ippubblikati minn Enemalta plc jistgħu jsiru billi ċċempel fuq 22980736 (Is-Sna Jennifer Aquilina) jew billi tibgħat email fuq tenderenquiries.em@enemalta.com.mt.It-tenders ta’ Enemalta ppubblikati mid-dipartiment tal-kuntratti ma jidhrux fuq dan is-sit elettroniku. Dawn jiġu ppubblikati fil-gazzetta tal-gvern.