Fil-preżent Enemalta plc qed tikkunsidra s-sejħiet għat-tenders li ġejjin:

Tenders elettroniċi

Id-dokumenti tat-tender għal dawn is-sejħiet jistgħu jinkisbu mis-sistema elettronika dwar l-akkwist pubbliku.600 Ir-reġistrazzjoni hija meħtieġa sabiex tagħmel użu minn dan is-sit elettroniku. L-operaturi ekonomiċi Maltin jeħtieġ li jkollhom fil-pussess tagħhom l-identifikazzjoni elettronika tagħhom ħalli jkollhom aċċess għal dan s-sit elettroniku. Aktar tagħrif huwa disponibbli fis-Sezzjoni tal-mistoqsijiet tal-istess sit elettroniku.

L-operaturi ekonomiċi interessati fil-parteċipazzjoni f’dawn is-sejħiet għat-tenders huma mħeġġa jieħdu nota tal-workshops li qed jiġu organizzati mid-dipartiment tal-kuntratti. Aktar tagħrif huwa fid-dokument tat-tender.

Fil-preżent it-tenders ta’ hawn taħt huma disponibbli:

Numru tat-Tender Deskrizzjoni Ftuħ Għeluq Prezz għat-tender  Post fejn ġie ddepożitat
TD/T/4248/PC3/2023 (8337) Framework Agreement for the Supply of High-Density Polyethylene
(HDPE) Ducting
13/06/2024 12/07/2024 NIL 9:30am*
TD/Q/1028/2024 (10619) Supply and Delivery of Bolts with expanding gills (12mm x 90mm) 24/06/2024 15/07/2024 NIL 9:30am*
TD/Q/1029/2024 (10532) Supply and Delivery of Round Head Galvanised Screws 7mm x 70mm for Smart Meters 24/06/2024 15/07/2024 NIL 9:30am*
TD/T/4245/PC3/2023 (7749) Framework Agreement for The Supply Of 1kV LV Armoured Cables 15/06/2024 19/07/2024 NIL 9:30am*
GN/DPS/T/3097/2023 (6659) Noise Monitoring Surveys at Delimara Power Station and Former Marsa Power Station Site 19/06/2024 19/07/2024 NIL 9:30am*
TD/T/4268/PC3/2024 (11420) Framework Agreement for the Supply and Delivery Of 11kV Ring Main Unit 26/06/2024 26/07/2024 NIL 9:30am*
TD/T/3850/2024 Trenching and Cable Laying Works in various Localities as part of The RRP Project in an Environmentally Friendly Manner 26/06/2024 31/07/2024 NIL 9:30am*
HO/Q/1203/2024 (9249) Replacement of Fire Alarm – MPS Administration Floor 3 04/07/2024 25/07/2024 NIL 9:30am*
TD/T/3767/2023 (7402) Trenching and Cable Laying Works for Mgarr San Filippu SS in an Environmentally Friendly Manner 02/07/2024 01/08/2024 NIL 9:30am*

* It-tenders elettroniċi ta’ hawn fuq għandhom jaslu fil-ġurnata u l-ħin indikati. It-tenders għandhom jiġu sottomessi biss fuq is-sit elettroniku www.etenders.gov.mt

Tenders oħrajn ta’ Enemalta

Numru tat-Tender Deskrizzjoni Ftuħ Għeluq Prezz għat-tender Post fejn ġie ddepożitat
*

L-operaturi ekonomiċi interessati li jirċievu noti ta’ kjarifika għat-tenders li m’humiex tenderers elettroniċi, għandhom jirreġistraw l-interess tagħhom billi jibagħtu e-mail lil [email protected]. Noti ta’ kjarifika jintbagħtu bil-posta elettronika (e-mail) lil dawk kollha li rreġistraw l-interess tagħhom fit-tender. Noti ta’ kjarifika jikkostitwixxu parti integrali tad-dokumentazzjoni tas-sejħa għat-tender.

It-tenders li marbutin magħhom hemm miżata ta’ parteċipazzjoni jistgħu jinxtraw billi ċċempel fis-sezzjoni tal-akkwisti tagħna (Procurement Section), fit-tielet sular tal-Bini Amministrattiv, il-Moll tal-Knisja, il-Marsa.

Mistoqsijiet dwar it-tenders ippubblikati minn Enemalta plc jistgħu jsiru billi ċċempel fuq 22980736 (Is-Sna Jennifer Aquilina) jew billi tibgħat email fuq [email protected].It-tenders ta’ Enemalta ppubblikati mid-dipartiment tal-kuntratti ma jidhrux fuq dan is-sit elettroniku. Dawn jiġu ppubblikati fil-gazzetta tal-gvern.