Last Updated on

 

Fil-preżent Enemalta plc qed tikkunsidra s-sejħiet għat-tenders li ġejjin:

Tenders elettroniċi

Id-dokumenti tat-tender għal dawn is-sejħiet jistgħu jinkisbu mis-sistema elettronika dwar l-akkwist pubbliku. Ir-reġistrazzjoni hija meħtieġa sabiex tagħmel użu minn dan is-sit elettroniku. L-operaturi ekonomiċi Maltin jeħtieġ li jkollhom fil-pussess tagħhom l-identifikazzjoni elettronika tagħhom ħalli jkollhom aċċess għal dan s-sit elettroniku. Aktar tagħrif huwa disponibbli fis-Sezzjoni tal-mistoqsijiet tal-istess sit elettroniku.

L-operaturi ekonomiċi interessati fil-parteċipazzjoni f’dawn is-sejħiet għat-tenders huma mħeġġa jieħdu nota tal-workshops li qed jiġu organizzati mid-dipartiment tal-kuntratti. Aktar tagħrif huwa fid-dokument tat-tender.

Fil-preżent it-tenders ta’ hawn taħt huma disponibbli:

Tender number Description Open Closed  Price for tender   Deposited at
HO/T/4084/PC3/2019 Framework Agreement for the Disposal of Paper, Cardboard, Plastic and Glass Waste 23/09/2020 23/10/2020 NIL  9:30am*
TD/T/3516/2019 Supply, Installation and Commissioning of Air Conditioning Units at Kappara D.C. 33kV and 132kV Switchgear Rooms, to replace faulty units 28/09/2020 03/11/2020 NIL  9:30am*
GN/DPS/T/3061/2019 Delimara Power Station Air Dispersion Modelling Study Update 02/10/2020 02/11/2020 NIL  9:30am*
TD/T/3549/2020 Trenching and Cable Laying Works at Birkirkara Road, St.Julians 05/10/2020 09/11/2020 NIL  9:30am*
TD/T/3481/2019 Cable Fault Location Van for Enemalta plc 02/10/2020 10/11/2020 NIL  9:30am*
TD/T/3556/2020 Supply and Delivery of Plante’ Cells (Battery Banks) for Kirkop and Marsascala D.C. 05/10/2020 10/11/2020 NIL  9:30am*
HO/T/3084/2019 Training for Emergency Response Team Members 09/10/2020 11/11/2020 NIL  9:30am*
HO/Q/1113/2020 Supply and Delivery of Uniforms – Pullovers and Jackets 13/10/2020 03/11/2020 NIL  9:30am*
GN/DPS/Q/1083/PC1/2020 Framework Agreement for the Supply and Delivery of Sodium Hydroxide Pearls to Delimara Power Station 19/10/2020 12/11/2020 NIL  9:30am*

 
 
* It-tenders elettroniċi ta’ hawn fuq għandhom jaslu fil-ġurnata u l-ħin indikati. It-tenders għandhom jiġu sottomessi biss fuq is-sit elettroniku www.etenders.gov.mt


Tenders oħrajn ta’ Enemalta

Numru tat-Tender Deskrizzjoni Ftuħ Għeluq Press għat-tender Post fejn ġie ddepożitat

L-operaturi ekonomiċi interessati li jirċievu noti ta’ kjarifika għat-tenders li m’humiex tenderers elettroniċi, għandhom jirreġistraw l-interess tagħhom billi jibagħtu e-mail lil tenderenquiries.em@enemalta.com.mt. Noti ta’ kjarifika jintbagħtu bil-posta elettronika (e-mail) lil dawk kollha li rreġistraw l-interess tagħhom fit-tender. Noti ta’ kjarifika jikkostitwixxu parti integrali tad-dokumentazzjoni tas-sejħa għat-tender.

It-tenders li marbutin magħhom hemm miżata ta’ parteċipazzjoni jistgħu jinxtraw billi ċċempel fis-sezzjoni tal-akkwisti tagħna (Procurement Section), fit-tielet sular tal-Bini Amministrattiv, il-Moll tal-Knisja, il-Marsa.

Mistoqsijiet dwar it-tenders ippubblikati minn Enemalta plc jistgħu jsiru billi ċċempel fuq 22980736 (Is-Sna Jennifer Aquilina) jew billi tibgħat email fuq tenderenquiries.em@enemalta.com.mt.

It-tenders ta’ Enemalta ppubblikati mid-dipartiment tal-kuntratti ma jidhrux fuq dan is-sit elettroniku. Dawn jiġu ppubblikati fil-gazzetta tal-gvern.

DOKUMENTI EMS/SMS
DOKUMENTI RELATATI MAL-PROTEZZJONI TAD-DATA