Fil-preżent Enemalta plc qed tikkunsidra s-sejħiet għat-tenders li ġejjin:

Tenders elettroniċi

Id-dokumenti tat-tender għal dawn is-sejħiet jistgħu jinkisbu mis-sistema elettronika dwar l-akkwist pubbliku.600 Ir-reġistrazzjoni hija meħtieġa sabiex tagħmel użu minn dan is-sit elettroniku. L-operaturi ekonomiċi Maltin jeħtieġ li jkollhom fil-pussess tagħhom l-identifikazzjoni elettronika tagħhom ħalli jkollhom aċċess għal dan s-sit elettroniku. Aktar tagħrif huwa disponibbli fis-Sezzjoni tal-mistoqsijiet tal-istess sit elettroniku.

L-operaturi ekonomiċi interessati fil-parteċipazzjoni f’dawn is-sejħiet għat-tenders huma mħeġġa jieħdu nota tal-workshops li qed jiġu organizzati mid-dipartiment tal-kuntratti. Aktar tagħrif huwa fid-dokument tat-tender.

Fil-preżent it-tenders ta’ hawn taħt huma disponibbli:

Numru tat-Tender Deskrizzjoni Ftuħ Għeluq Prezz għat-tender  Post fejn ġie ddepożitat
TD/T/3572/2021 (211) Supply of 3.9 metres Wooden Extension Ladders 31/05/2022 30/06/2022 NIL  9:30am*
CT2081/2022 – TD/T/3630/2021 (2338) Trenching and Cable Laying Works for Qrendi – Siggiewi 11kV Reinforcement 01/06/2022 07/07/2022 NIL  9:30am*
TD/T/3635/2021 (2508) Supply of Three Phase House Service Fuse Unit Boxes 31/05/2022 30/06/2022 NIL  9:30am*
CT2392/2021 – TD/T/4197/PC3/2021 (2206) Framework Agreement for the Supply of Ester Transformers 08/06/2022 12/07/2022 NIL  9:30am*
TD/Q/1843/2022 (4387) Supply, Installation and Commissioning of Air Conditioning Units at Marsaskala Distribution Centre 11kV Switchgear and Control Room 10/06/2022 13/07/2022 NIL  9:30am*
CT2067/2022 – TD/T/4200/PC3/2021 (2348) Framework Agreement for the Supply of Feeder Pillars 10/06/2022 12/07/2022 NIL  9:30am*
TD/T/3666/2022 (3892) Supply of Architectural Projector Luminaires 14/06/2022 26/07/2022 NIL  9:30am*
CT2066/2022 – TD/T/3633/2021 (2359) Supply and Delivery of 11kV Prefabricated Substations 15/06/2022 19/07/2022 NIL  9:30am*

 

* It-tenders elettroniċi ta’ hawn fuq għandhom jaslu fil-ġurnata u l-ħin indikati. It-tenders għandhom jiġu sottomessi biss fuq is-sit elettroniku www.etenders.gov.mt

Tenders oħrajn ta’ Enemalta

Numru tat-Tender Deskrizzjoni Ftuħ Għeluq Prezz għat-tender Post fejn ġie ddepożitat
Nil          

L-operaturi ekonomiċi interessati li jirċievu noti ta’ kjarifika għat-tenders li m’humiex tenderers elettroniċi, għandhom jirreġistraw l-interess tagħhom billi jibagħtu e-mail lil tenderenquiries.em@enemalta.com.mt. Noti ta’ kjarifika jintbagħtu bil-posta elettronika (e-mail) lil dawk kollha li rreġistraw l-interess tagħhom fit-tender. Noti ta’ kjarifika jikkostitwixxu parti integrali tad-dokumentazzjoni tas-sejħa għat-tender.

It-tenders li marbutin magħhom hemm miżata ta’ parteċipazzjoni jistgħu jinxtraw billi ċċempel fis-sezzjoni tal-akkwisti tagħna (Procurement Section), fit-tielet sular tal-Bini Amministrattiv, il-Moll tal-Knisja, il-Marsa.

Mistoqsijiet dwar it-tenders ippubblikati minn Enemalta plc jistgħu jsiru billi ċċempel fuq 22980736 (Is-Sna Jennifer Aquilina) jew billi tibgħat email fuq tenderenquiries.em@enemalta.com.mt.It-tenders ta’ Enemalta ppubblikati mid-dipartiment tal-kuntratti ma jidhrux fuq dan is-sit elettroniku. Dawn jiġu ppubblikati fil-gazzetta tal-gvern.

DOKUMENTI EMS/SMS
DOKUMENTI RELATATI MAL-PROTEZZJONI TAD-DATA