August 2020

12. Ilmenti

2020-08-12T08:13:20+02:00

Jekk għandek xi lmenti dwar l‑ipproċessar tad‑data personali tiegħek, inti ġentilment mitlub/a li tikkuntattjana jew tikkuntattja l‑Uffiċjali tal‑Protezzjoni tad‑Data tagħna fid‑dettalji indikati ftit qabel. Int għandek ukoll id‑dritt li tippreżenta lment [...]

12. Ilmenti2020-08-12T08:13:20+02:00

9. Żamma ta’ data

2020-08-12T08:11:13+02:00

Aħna nżommu d‑data personali tiegħek biss għall‑perjodu li matulu aħna legalment nistgħu nagħmlu dan. Mid‑data tal‑iskadenza ’l quddiem, id‑data personali tiegħek tinqered immedjatament u b’mod irrevokabbli. Bħala riżultat tal‑obbligi legali imposti [...]

9. Żamma ta’ data2020-08-12T08:11:13+02:00

8. Teħid ta’ deċiżjonijiet awtomatizzati, inkluż tfassil ta’ profili

2020-08-12T08:10:21+02:00

Id‑data personali tiegħek ma tintużax sabiex tittieħed deċiżjoni biss fuq il‑bażi ta’ proċessi awtomatizzati, inkluż tfassil ta’ profili. Fl‑interess tat‑trasparenza, ta’ min jinnota li aħna nużaw sistemi li jistgħu joħolqu profil [...]

8. Teħid ta’ deċiżjonijiet awtomatizzati, inkluż tfassil ta’ profili2020-08-12T08:10:21+02:00

10. Id-drittijiet tiegħek

2023-09-18T08:58:08+02:00

Sakemm aħna nżommu d‑data personali tiegħek, id‑drittijiet fir‑rigward tad‑data personali tiegħek huma s‑segwenti: Id‑dritt ta’ aċċess mis‑suġġett tad‑data – għandek id‑dritt li tivverifika d‑data personali li aħna nżommu dwarek u li [...]

10. Id-drittijiet tiegħek2023-09-18T08:58:08+02:00

7. Riċevituri

2023-10-13T14:46:13+02:00

Ir‑riċevituri tad‑data personali tiegħek huma: Individwi magħżulin fi ħdan il‑kumpaniji tagħna, fuq bażi need‑to‑know, Kwalunkwe entità li tgħinna sabiex nipprovdu s‑servizzi tagħna inklużi l‑fornituri tas‑servizzi tal‑IT, Terzi persuni li jkollna niżvelaw [...]

7. Riċevituri2023-10-13T14:46:13+02:00

6. Legalità tal-ipproċessar

2020-09-17T10:42:14+02:00

Aħna nipproċessaw id‑data personali tiegħek fuq bażijiet ta’ legalità tal-ipproċessar imsemmijin hawn taħt: Id-dħul f’kuntratt u l‑eżekuzzjoni tiegħu – b'mod partikolari biex nipprovdulek is‑servizzi li tixtieq mingħandna. Jekk ma nipproċessawx abbażi [...]

6. Legalità tal-ipproċessar2020-09-17T10:42:14+02:00

5. Kif nużaw id-data personali tiegħek?

2020-08-12T08:08:08+02:00

Irrispettivament minn kif inkunu ġbarna l‑informazzjoni personali tiegħek, nipproċessaw tali informazzjoni għal finijiet ta’ provvista tas‑servizzi tal-elettriku u tal‑ilma u għal skopijiet li huma relatati magħhom, li jinkludu kull obbligazzjoni legali [...]

5. Kif nużaw id-data personali tiegħek?2020-08-12T08:08:08+02:00

4. X’tip ta’ data personali nipproċessaw?

2020-08-12T08:07:31+02:00

Id‑data personali tal‑konsumaturi li ġeneralment niġbru u nipproċessaw tinkludi: Isem, Kunjom, Numru tal‑Karta tal‑Identità/numru tal‑Passaport  u n-numru tad-dokument assoċjat (dan id-dokument jintuża biex tiġi vverifikata l-identità tal-individwu: (i) fl-uffiċċji tagħna jintalab [...]

4. X’tip ta’ data personali nipproċessaw?2020-08-12T08:07:31+02:00

11. Is-Sigurtà taż-żamma tad-data tiegħek

2023-09-18T09:01:00+02:00

Aħna kontinwament nieħdu l‑miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa biex inżommu d‑data tiegħek sigura u nħarsuha kontra l‑ipproċessar mhux awtorizzat jew illegali, inkluż kontra telf aċċidentali, qerda, ħażna jew aċċess. Id‑data personali [...]

11. Is-Sigurtà taż-żamma tad-data tiegħek2023-09-18T09:01:00+02:00

3. Kif niġbru d-data personali?

2020-09-17T10:41:25+02:00

Bħala entitajiet li nipprovdu servizzi tal-elettriku u tal‑ilma, aħna regolarment niġbru data personali abbażi tas‑servizzi tagħna u l‑obbligi legali tagħna. Tipikament, niġbru data personali: Minn formoli mimlija u mibgħuta lil kull [...]

3. Kif niġbru d-data personali?2020-09-17T10:41:25+02:00
Go to Top