September 2020

12. Ilmenti

2020-09-02T13:36:44+02:00

Jekk għandek xi lmenti dwar l-ipproċessar tad-data personali tiegħek, inti ġentilment mitlub/a li tikkuntattjana jew tikkuntattja l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tagħna fid-dettalji indikati ftit qabel. Int għandek ukoll id-dritt li tippreżenta lment [...]

12. Ilmenti2020-09-02T13:36:44+02:00

11. Is-Sigurtà taż-żamma tad-data tiegħek

2020-09-02T13:36:19+02:00

Aħna kburin li nżommu d-data tiegħek sigura u se nieħdu l-miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa biex nipproteġu d-data tiegħek kontra l-ipproċessar mhux awtorizzat jew illegali, inkluż kontra telf aċċidentali, qerda, ħażna [...]

11. Is-Sigurtà taż-żamma tad-data tiegħek2020-09-02T13:36:19+02:00

10. Id-drittijiet tiegħek

2020-09-02T13:35:46+02:00

Sakemm aħna nżommu d-data personali tiegħek, id-drittijiet fir-rigward tad-data personali tiegħek huma s-segwenti: Id-dritt ta’ aċċess – għandek id-dritt li tivverifika d-data personali li aħna nżommu dwarek u li tirċievi kopja [...]

10. Id-drittijiet tiegħek2020-09-02T13:35:46+02:00

9. Żamma ta’ data

2020-09-02T13:35:14+02:00

Aħna nżommu d-data personali tiegħek biss għall-perjodu li matulu aħna legalment nistgħu nagħmlu dan. Mid-data tal-iskadenza ‘l quddiem, id-data personali tiegħek tinqered immedjatament u b’mod irrevokabbli. Jista’ jkollna interess leġittimu li [...]

9. Żamma ta’ data2020-09-02T13:35:14+02:00

7. Riċevituri

2020-09-02T13:33:42+02:00

Ir-riċevituri tad-data personali tiegħek huma: individwi magħżulin fi ħdan il-kumpanija tagħna, fuq bażi need-to-know; terzi persuni li jista’ jkollna niżvelaw l-informazzjoni magħhom b’konsegwenza ta’ obbligi legali imposti fuqna; jekk qed tidħol [...]

7. Riċevituri2020-09-02T13:33:42+02:00

6. Legalità tal-ipproċessar

2021-02-25T13:58:03+01:00

Aħna nipproċessaw id-data personali tiegħek fuq bażijiet ta’ legalità tal-ipproċessar imsemmijin hawn taħt: Żona Bażi Legali Aktar informazzjoni Kontroll tal-aċċess Interess leġittimu tagħna għal raġunijiet ta’ sigurtà u saħħa u obbligi [...]

6. Legalità tal-ipproċessar2021-02-25T13:58:03+01:00

5. Kif nużaw id-data personali tiegħek?

2020-09-02T10:08:55+02:00

Irrispettivament minn kif inkunu ġbarna l-informazzjoni personali tiegħek, nipproċessaw it-tali informazzjoni għall-finijiet ta’ kontroll tal-aċċess fis-siti tagħna għal skopijiet ta’ sigurtà inkluż prevenzjoni ta’ kriminalità u skopijiet ta’ saħħa u sigurtà.

5. Kif nużaw id-data personali tiegħek?2020-09-02T10:08:55+02:00

4. X’tip ta’ data personali nipproċessaw?

2021-02-25T14:58:11+01:00

Id-data personali tal-viżitaturi li ġeneralment niġbru u nipproċessaw tinkludi: Isem Kunjom Numru tal-Karta tal-Identità/numru tal-Passaport Kumpanija Ritratt tal-Passaport (jekk noħorġu cards temporanji) Nazzjonalità Numru tar-reġistrazzjoni tal-vettura Ħinijiet ta’ dħul/ħruġ mis-siti Filmati/stampi [...]

4. X’tip ta’ data personali nipproċessaw?2021-02-25T14:58:11+01:00

3. Kif niġbru d-data personali?

2021-02-25T13:54:27+01:00

Aħna regolarment niġbru d-data personali bħala parti mill-obbligi legali tagħna u interessi ta’ sigurtà. Tipikament, meta int iżżur is-siti tagħna, aħna niġbru d-data personali tiegħek permezz ta’: email ta’ notifika li [...]

3. Kif niġbru d-data personali?2021-02-25T13:54:27+01:00
Go to Top