January 2024

Tisħiħ tad-distribuzzjoni tal-elettriku

2024-01-19T09:42:26+01:00

Tisħiħ tad-distribuzzjoni tal-elettriku 19.01.2024 F'Ħad Dingli qed isir konnessjoni elettrika ġdida sabiex inkomplu nsaħħu s-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku f'Ħad-Dingli, ir-Rabat, l-Imtarfa u l-inħawi. L-għan ta' dan il-proġett huwa li jissaħħaħ [...]

Tisħiħ tad-distribuzzjoni tal-elettriku

2024-01-19T09:42:26+01:00

Servizz ta’elettriku aħjar fiż-Żurrieq

2024-01-18T13:55:07+01:00

Servizz ta'elettriku aħjar fiż-Żurrieq 18.01.2024 Qegħda tkompli l-ħidma biex insaħħu s-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku f'Malta u Għawdex. Bħalissa fiż-Żurrieq qed inżidu diversi konnessjonijiet b'cables ġodda ta’ 11-il kilovolt. [...]

Servizz ta’elettriku aħjar fiż-Żurrieq

2024-01-18T13:55:07+01:00

Tqegħid ta’ cables f’Ħal Kirkop

2024-01-15T14:50:02+01:00

Tqegħid ta' cables f'Ħal Kirkop 13.01.2024 Sabiex inkomplu ntejbu u nsaħħu s-servizzi tal-elettriku f' Ħal Kirkop bi tqegħid ta' cables ġodda ta’ 11-il kilovolt taħt l-art. Dan huwa proġett ieħor li [...]

Tqegħid ta’ cables f’Ħal Kirkop

2024-01-15T14:50:02+01:00

Laqgħat mal-Kunsilli Lokali

2024-01-15T14:52:33+01:00

Laqgħat mal-Kunsilli Lokali 13.01.2024 Qed inkomplu niltaqgħu mal-kunsilli lokali sabiex niddiskutu x-xogħlijiet biex insaħħu l-infrastruttura tal-elettriku f’Malta u Għawdex.

Laqgħat mal-Kunsilli Lokali

2024-01-15T14:52:33+01:00

Xogħol ta’ tisħiħ tas-sistema ta’ distribuzzjoni tal-elettriku

2024-01-11T13:11:34+01:00

Xogħol ta’ tisħiħ tas-sistema ta’ distribuzzjoni tal-elettriku 11.01.2024 Konnessjoni ġdida oħra biex insaħħu s-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku fix-Xgħajra, Ħaż Żabbar u l-inħawi. Proġett ieħor li l-Enemalta qed tagħmel bħalissa f’diversi bnadi tal-pajjiż [...]

Xogħol ta’ tisħiħ tas-sistema ta’ distribuzzjoni tal-elettriku

2024-01-11T13:11:34+01:00

Tqegħid ta’ cables fiż-Żurrieq

2024-01-10T10:43:25+01:00

Tqegħid ta’ cables fiż-Żurrieq 10.01.2024 Din il-ġimgħa qed nibdew xogħlijiet ta’ tqegħid ta’ cables ta’ 11-il kilovolt f'partijiet minn Triq Ġużeppi Mattew Callus, Triq Don Carlo De Giovanni Inglott, Vjal l-Indipendenza, [...]

Tqegħid ta’ cables fiż-Żurrieq

2024-01-10T10:43:25+01:00

Tisħiħ fis-sistema tad-distribuzzjoni fil-Kottonera

2024-01-09T13:23:35+01:00

Tisħiħ fis-sistema tad-distribuzzjoni fil-Kottonera 09.01.2024 Qed inkomplu nsaħħu s-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku fil-Kottonera.Cables ġodda taħt l-art qed jiġu mpoġġiha sabiex jaqdu ż-żieda fid-domanda ta’ l-elettriku f'Bormla.Dan il-proġett huwa parti żgħira minn [...]

Tisħiħ fis-sistema tad-distribuzzjoni fil-Kottonera

2024-01-09T13:23:35+01:00

Tlestew xogħolijiet fuq cables ġodda

2024-01-09T13:20:51+01:00

Tlestew xogħolijiet fuq cables ġodda 08.01.2024 Xogħolijiet ta’ tqegħid ta’ cables ġodda fi-triq biswit l-Iskola Sekondarja Kulleġġ San Nikola ta’ Ħad Dingli tlestew nhar il-Ħadd, 07ta’ Jannar 2024. B’dan l-investiment [...]

Tlestew xogħolijiet fuq cables ġodda

2024-01-09T13:20:51+01:00

Transformer ġdid f’Ħaż Zebbuġ

2024-01-09T13:21:36+01:00

Transformer ġdid f'Ħaż Zebbuġ 08.01.2024 Nhar is-Sibt, 06 ta’ Jannar, biddilna t-transformer tas-substation f’Ħaż Żebbuġ ma' wieħed b'kapaċità ferm akbar, sabiex inkomplu nsaħħu s-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku f'din iż-żona. Fl-aħħar sentejn, [...]

Transformer ġdid f’Ħaż Zebbuġ

2024-01-09T13:21:36+01:00
Go to Top