In-netwerk tagħna

L-inġiniera u t-tekniċi tagħna huma fdati bl-iżvilupp, il-manutenzjoni u t-tħaddim tal-grid nazzjonali, is-sistema li tiddistribwixxi l-elettriku minn sorsi differenti tal-enerġija lill-klijenti kollha tagħna fil-Gżejjer Maltin.

Id-distribuzzjoni tal-elettriku mill-Power Station ta’ Delimara, mit-Terminal Station tal-Interconnector bejn Malta u l-Italja fil-Magħtab u minn diversi sorsi ta’ enerġija rinnovabbli mqabbda mal-grid f’diversi partijiet tal-pajjiż, lill-klijenti tagħna tinkiseb permezz ta’ netwerk f’erba’ livelli, li jinkludi erba’ livelli differenti ta’ vultaġġ, 132 kV, 33 kV, 11 kV u 400/230 V. Permezz ta’ din is-sistema, aħna nfittxu li niddistribwixxu l-elettriku lill-klijenti kollha tagħna madwar il-pajjiż, bl-anqas livelli possibbli ta’ telf tekniku. Il-frekwenza tal-provvista tal-elettriku f’Malta hija 50 Hz.

L-elettriku mill-Power Station ta’ Delimara u t-Terminal Stationi tal-Magħtab jiġi distribwit lil erba’ ċentri tad-distribuzzjoni ta’ 132 kV (substations primarji), tnejn fil-Marsa u wieħed kull wieħed fil-Kappara u l-Mosta, permezz ta’ 87 kilometru ta’ kejbils ta’ 132 kV taħt l-art. F’dawn iċ-ċentri, il-vultaġġ jitniżżel għal 33 kV sabiex l-elettriku jkun jista’ jintbagħat lejn 20 ċentru tad-distribuzzjoni oħra ta’ 33 kV (substations primarji), 17 f’Malta, tnejn f’Għawdex, u wieħed f’Kemmuna. Din il-parti tan-netwerk tinkludi 260 kilometru ta’ kejbils ta’ 33 kV taħt l-art u 13-il kilometru ta’ kejbils ta’ 33 kV taħt il-baħar.

Kull ċentru tad-distribuzzjoni ta’ 33 kV jalimenta għadd ta’ ċirkwiti ta’ 11 kV, il-biċċa l-kbira f’konfigurazzjoni radjali, li jissupplixxu ’l fuq minn 1,400 substation ta’ 11 kV (substations sekondarji). Din il-parti tas-sistema tinkludi 1,134 kilometru ta’ kejbils ta’ 11 kV taħt l-art kif ukoll ftit kilometri oħra ta’ kejbils ta’ vultaġġ għoli fil-għoli, il-biċċa l-kbira f’żoni rurali. Fejn huwa possibbli, qegħdin inneħħu l-kejbils ta’ vultaġġ għoli fil-għoli u nissostitwuhom b’kejbils taħt l-art, li huma anqas suxxettibbli għall-ħsarat bil-maltemp u diffikultajiet oħra.

Fis-substations sekondarji tagħna ta’ 11 kV, l-elettriku jitniżżel għal 400/230 V biex jissupplixxi l-proprjetajiet tal-klijenti tagħna, inklużi residenzi, negozji u bini ieħor, permezz ta’ netwerk ta’ kejbils ta’ taħt l-art u kejbils fil-għoli ta’ erba’ wajers, ta’ vultaġġ baxx, three-phase.

Il-livelli tekniċi tas-servizzi tal-elettriku tagħna huma speċifikati fiċ-Charter tal-Klijenti tagħna.

IL-GRID NAZZJONALI

Kodiċi tan-Netwerk

Il-Kodiċi tan-Netwerk li huwa ppubblikat minn Enemalta plc bħala l-Operatur tas-Sistema tad-Distribuzzjoni f’Malta jiddefinixxi l-kriterji tas-sigurtà teknika u r-regoli tekniċi li jistabbilixxu d-disinn tekniku u r-rekwiżiti operattivi minimi għall-konnessjoni mas-sistema ta’ installazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni, is-sistema tad-distribuzzjoni, direttament imqabbda mal-apparat tal-konsumatur, iċ-ċirkwiti tal-interconnector u l-linji diretti. Dan il-kodiċi jistabbilixxi r-regoli u l-obbligi operattivi minimi dwar is-sigurtà tan-netwerk u ċ-ċirkustanzi prevedibbli li fihom għandha tinżamm is-sigurtà.

IL-KODIĊI TAN-NETWERK  – DOKUMENT