Diretturi u Maniġment

Il-Kumpanija tagħna hija mmexxija minn Bord tad-Diretturi maħtur mill-azzjonisti tagħna. L-amministrazzjoni tal-operazzjonijiet tagħna hija fdata f’idejn Bord ta’ Tmexxija li jinkludi kapijiet eżekuttivi u maniġers diviżjonali.

L-azzjonisti tagħna huma l-Gvern ta’ Malta u Shanghai Electric Power.

 

Board of Directors  
Ċermen Kevin Chircop
Deputat Ċermen Sheng Baojie
Diretturi Yongxin Gao
Salvu Sant
James Piscopo
Ingrid Zammit Young
Segretarju tal-Board Aron Mifsud Bonnici

 

Bord ta’ Tmexxija  
Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni Jason Vella
Direttur Eżekuttiv għall-ICT Saviour Baldacchino
Direttur Eżekuttiv għas-Sistemi tad-Distribuzzjoni Carmel Xerri
Deputat Direttur Eżekuttiv għas-Servizzi tad-Distribuzzjoni Eric Chen
Deputat Direttur Eżekuttiv għall-Finanzi, Servizzi Korporattivi u Riżorsi Umani Eason Xu
Maniġer Diviżjonali għall-Ġenerazzjoni Stefan Calamatta
Maniġer Diviżjonali għar-Riżorsi Umani u s-Servizzi Korporattivi Redent Balzan
Maniġer Diviżjonali għall-Proġetti Steve Farrugia
Maniġer Diviżjonali għas-Sistemi Karl Cilia
Maniġer Diviżjonali għal-Istrateġija ul-Kummerċ Norman Zammit

 

 

2018-11-21T10:37:51+00:00