Taħlita ta’ sorsi ta’ l-enerġija fornuta minn Enemalta plc. fl- 2021

Il-‘Fuel Mix’ hija it-taħlita tal-fjuwils jew sorsi ta’ enerġija differenti li Enemalta plc. tuża biex tipprovdi l-elettriku lill-klijenti tagħha. It-taħlita tal-fjuwil għall-enerġija distribwita minn Enemalta plc. lill-klijenti Maltin għas-sena 2021, skont ir-regolament 5(a) ta’ l-ewwel skeda tar-regolamenti tas-suq tal-elettriku (S.L. 545.34), tidher fir-rappreżentazzjoni grafika u fit-tabella t’hawn taħt. Inkluż f’din it-tabella hemm ukoll ‘ic-CO2 emission factor’ li jikkorrispondi ma’ din it-taħlita tal-fjuwil, skont ir-regolament 5(b) ta’ l-ewwel skeda tar-regolamenti tas-suq tal-elettriku (S.L.545.34). Għal aktar informazzjoni dwar l-impatt ambjentali tal-provvista tal-elettriku tiegħek, jekk jogħġbok żur is-sit www.enemalta.com.mt  jew ċempel fuq 80072224. Enemalta plc. tgħamel mil-aħjar biex iżżomm taħlita sigura ta’ sorsi tal-enerġija biex tiżgura forniment affidabbli tas-servizz tal-elettriku, filwaqt li tissodisfa l-limiti tal-emissjonijiet stabbiliti mill-Unjoni Ewropea.

Taħlita tal-fjuwil għall-enerġija distribwita minn Enemalta plc. lill-konsumaturi tagħha skont ir-regolament 5(a) ta’ l-ewwel skeda tar-regolamenti tas-suq tal-elettriku (S.L. 545.34)

Sorsi Primarji:    2019 2020
▪ Gass Naturali 73.80% 70.64%
▪ Sorsi Rinovabbli 6.71% 6.87%
▪ Prodotti Petroliferi        2.14% 1.64%
▪ Interconnector* 17.35% 20.85%

 

* Sorsi tal-Interconnector: 2019 2020
▪ Gass Naturali 54.43% 63.61%
▪ Sorsi Rinovabbli 10.23% 10.81%
▪ Faħam 17.94% 12.94%
▪ Prodotti Petroliferi 3.87% 4.43%
▪ Enerġija nukleari 11.42% 6.42%
▪ Sorsi oħrajn 2.11% 1.79%

 

L-Impatt ambjentali ta’ l-elettriku distribwit minn Enemalta plc. lill-konsumaturi tagħha skont ir-regolament 5(b) ta’ l-ewwel skeda tas-suq tal-elettriku (S.L. 545.34)   

 

  2019 2020
▪Fattur ta’ emmisjonijiet ta’ CO2                                                                     414 g/kWh 388 g/kWh


Għal aktar informazzjoni fuq l-impatt ambjentali ta’ l-elettriku fornut jekk jogħġbok żur is-sit www.enemalta.com.mt jew ċempel fuq 8000 2224 . 

 

Image – viewingmalta.com