Permessi ambjentali

Dawn huma xi wħud mill-permessi ambjentali li għandna bżonn biex noperaw l-infrastruttura tad-distribuzzjoni u l-ġenerazzjoni tal-elettriku tagħna:

PERMESS DWAR L-EMISSJONIJIET TA’ GASSIJIET B’EFFETT TA’ SERRA
POWER STATION TA’ DELIMARA – PERMESS SKONT L-IPPC
POWER STATION TA’ DELIMARA – PERMESS QAFAS

Image – viewingmalta.com