Cables ġodda għal servizz aħjar

30.09.2023

Fi Triq G. Ciappara f’Ħal Qormi inbidlu cables li jwasslu l-provvista tal-elettriku għand il-konsumaturi. F’dawn l-aħħar ġimgħat saru xogħolijiet simili f’toroq f’lokalitajiet bħal Pieta, Rabat, u l-Qrendi fost oħrajn.

Dan it-tip ta’ xogħol huwa biss parti żgħira mix-xogħol ta’ rinfurzar fis-sistema ta’ distribuzzjoni li qed isir madwar il-pajjiż