Xogħol ta’ cable ġdid fl-Imtarfa

22.12.2023

Enemalta plc għaddejja b’ konnessjoni elettrika oħra b’cable ġdid taħt l-art, fl-Imtarfa.

Ix-xogħlijiet li għaddejjin bħalissa juru l-impenn tal-kumpanija biex ittejjeb l-affidabbiltà u l-effiċjenza tal-infrastruttura tal-elettriku.