Servizzi fi proprjeta’ non residenzjali

Il-ħlas annwali tas-servizz fi proprjeta mhux residenzjali 
(VAT eskluża)
  Rate (€)
Servizz b’Fażi Waħda (Single Phase) 120
Servizz bi Tliet Fażijiet (Triple Phase) 360


Ir-rati tat-tariffi tal-konsum f’kW fis-siegħa tas-servizz fi proprjetà mhux residenzjali 
(VAT eskluża)  

Livell  Konsum kumulattiv (kW fis-siegħa) Rata (€)
1 0 – 2,000  0.1215
2  
2,001 – 6,000
 0.1275
3
6,001 – 10,000
0.1373
4 10,001 – 20,000 0.1485
5 20,001 – 60,000 0.1613
6 60,001 – 100,000 0.1500
7 100,001 – 1,000,000 0.1403
8 1,000,001 – 5,000,000 0.1275
9 5,000,000 u iktar 0.1080

 

Ir-rati tat-tariffi tal-konsum tal-jum u tal-lejl f’kW fis-siegħa tas-servizz fi proprjetà mhux residenzjali
(VAT eskluża)

Klijenti rreġistrati fuq servizz fi proprjetà mhux residenzjali b’konsum li jaqbeż il-5,000,000 kW fis-siegħa, jistgħu japplikaw ma’ ARMS sabiex jirċievu l-kontijiet bir-rati tal-jum u bir-rati tal-lejl f’kW fis-siegħa skont it-tariffi li ġejjin:

Livell  Konsum kumulattiv (kW fis-siegħa) Tariffa tal-jum (€) Tarrifa tal-lejl (€)
1 0 – 2,000  0.1230 0.0953
2  
2,001 – 6,000
 0.1290 0.1013
3
6,001 – 10,000
0.1388 0.1110
4 10,001 – 20,000 0.1500 0.1223
5 20,001 – 60,000 0.1628 0.1350
6 60,001 – 100,000 0.1515 0.1238
7 100,001 – 1,000,000 0.1418 0.1140
8 1,000,001 – 5,000,000 0.1295 0.1013
9 5,000,000 u iktar 0.1080 0.0818


Ir-rati tat-tariffi tal-konsum f’kVA fis-siegħa fi proprjetà mhux residenzjali
(VAT eskluża)

Klijenti rreġistrati fuq servizz fi proprjetà mhux residenzjali li huma kklassifikati ‘l fuq minn 100 Amperes (A) kull fażi, jistgħu japplikaw sabiex jirċievu l-kontijiet moqrija f’kVA fis-siegħa bir-rati li ġejjin:

Livell  Konsum kumulattiv (kVA fis-siegħa) Tariffa tal-jum (€)
1 0 – 2,000  0.1118
2  
2,001 – 6,000
 0.1170
3
6,001 – 10,000
0.1260
4 10,001 – 20,000 0.1365
5 20,001 – 60,000 0.1485
6 60,001 – 100,000 0.1380
7 100,001 – 1,000,000 0.1290
8 1,000,001 – 5,000,000 0.1170
9 5,000,000 u iktar 0.0990


Ir-rati tat-tariffi tal-konsum f’kVA fis-siegħa kemm tal-jum u kif ukoll tal-lejl fi proprjetà mhux residenzjali 
(VAT eskluża)

Klijenti rreġistrati fuq servizz fi proprjetà mhux residenzjali li huma klassifikati  ‘l fuq minn 100 Amperes (A) kull fażi u li għandhom konsum li jaqbeż il-5,500,000 kVA fis-siegħa, jistgħu japplikaw ma’ ARMS sabiex jirċievu l-kontijiet bir-rati tal-jum u tal-lejl f’kVA fis-siegħa skont it-tariffi li ġejjin:

Livell  Konsum kumulattiv (kVA fis-siegħa ) Tariffa tal-jum(€) Tariffa tal-lejl (€)
1 0 – 2,000  0.1133 0.0855
2  
2,001 – 6,000
 0.11185 0.0908
3
6,001 – 10,000
0.1275 0.0998
4 10,001 – 20,000 0.1380 0.1103
5 20,001 – 60,000 0.1500 0.1223
6 60,001 – 100,000 0.1395 0.1118
7 100,001 – 1,000,000 0.1305 0.1028
8 1,000,001 – 5,000,000 0.1185 0.0908
9 5,000,000 u iktar 0.1005 0.0728


Il-Maximum Demand Tariff tas-Servizzi fi Proprjetà Mhux  Residenzjali

Servizz bi Tliet Fażijiet (Three Phase) fi proprjetà mhux residenzjali li jaqbeż is-60 Amperes (A) kull fażi, għandu jkun suġġett ukoll għal Maximum Demand Tariff skont ir-rati li ġejjin (VAT eskluża):

  • Jekk il-konsum ma jaqbiżx jew huwa ugwali għal 5,000,000 kW, b’rata ta’ €20.50 kull kW tal-Maximum Demand fi kwalunkwe perjodu matul is-sena;
  • Jekk il-konsum ma jaqbiżx jew huwa ugwali għal 5,500,000 kVA, b’rata ta’ €19.20 kull kVA tal-Maximum Demand fi kwalunkwe perjodu matul is-sena;   
  • Jekk il-konsum jaqbeż il-5,000,000 kW jew il-5,500,000 kVA, b’rata ta’ €17.20 tal-Maximum Demand fi kwalunkwe perjodu matul is-sena.

L-informazzjoni u ċ-ċifri mniżżlin f’din il-paġna huma għal skopijiet ta’ tagħrif biss. Filwaqt li jsir dak kollu possibli sabiex tiġi żgurata l-eżattezza ta’ din l-informazzjoni, f’każ ta’ diskrepanzi bejn l-informazzjoni f’dan is-sit elettroniku u r-Regolamenti dwar il-Provvista tal-Elettriku jew liġijiet oħra applikabbli, id-dettalji fil-leġislazzjoni jipprevalu.

 Stampa- viewingmalta.com