Data storika – Tariffi Preċedenti

L-informazzjoni u ċ-ċifri mniżżilin f’din il-paġna huma għal skopijiet ta’ tagħrif biss. Filwaqt li jsir dak kollu possibli sabiex tiġi żgurata l-eżattezza ta’ din l-informazzjoni, f’każ ta’ diskrepanzi bejn l-informazzjoni f’dan is-sit elettroniku u r-Regolamenti dwar il-Provvista tal-Elettriku jew liġijiet oħra applikabbli, id-dettalji fil-leġislazzjoni jipprevalu. 

Stampa- viewingmalta.com