Diffikultajiet fid-dwal tat-toroq

Il-bozoz tat-triq u sistemi tad-dawl oħra fi spazji pubbliċi fuq barra f’Malta u Għawdex huma mmaniġġjati u miżmuma mill-kunsilli lokali u diversi entitajiet oħra. Il-kumpanija tagħna tappoġġa lil dawn l-organizzazzjonijiet billi tipprovdi l-provvista tal-elettriku meħtieġa biex jiġu enerġizzati ċ-ċirkwiti tas-sistemi tad-dawl fuq barra.

Segwi dawn il-passi biex tirrapporta diffikultajiet fis-sistemi tad-dawl tat-toroq, inkluż tagħmir tad-dawl perikoluż jew bil-ħsara, dwal mitfija, bozoz mixgħula matul il-ġurnata jew ħsarat oħra:

  1. Indika l-post:Stabbilixxi l-post eżatt tal-apparat tad-dawl li tixtieq tirrapporta. Ipprovdi d-dettalji eżatti tal-indirizz, inkluż l-isem tat-triq, l-eqreb numru tal-bieb jew isem tad-dar (jekk applikabbli) u n-numru tal-bozza tat-triq (jekk jidher). Tista’ tindika postijiet ta’ referenza oħra, bħal ħanut fil-qrib, biex tgħin lit-tekniċi jillokalizzaw id-diffikultà mingħajr dewmien. Tista’ tipprovdi wkoll il-koordinati tal-GPS.
  2. Ikkuntattja lill-kunsill lokali: Ikkuntattja lill-kunsill lokali responsabbli għaż-żona fejn tkun tinstab il-bozza. Din hija lista tad-dettalji ta’ kuntatt tal-kunsill lokali kollha.
  3. Ipprovdi informazzjoni dettaljata:Agħti lill-kunsill lokali deskrizzjoni dettaljata tad-diffikultà. Id-deskrizzjoni tiegħek għandha tinkludi l-pożizzjoni eżatta tal-apparat tad-dawl li jeħtieġ attenzjoni, it-tip ta’ stallazzjoni (pereżempju, lampa mmuntata ma’ ħajt jew lampa mmuntata ma’ arblu).
DETTALJI TA’ KUNTATT TAL-KUNSILLI LOKALI

Wara li tissottometti r-rapport tiegħek, il-kunsill lokali jidentifika u jinforma lill-organizzazzjoni responsabbli għall-manutenzjoni u t-tiswija tal-apparat tad-dawl inkwistjoni. Jekk il-kunsill lokali jkun jeħtieġ l-għajnuna tagħna biex isolvi l-problema, huwa jikkuntattjana direttament. Aħna nibagħtu t-timijiet tekniċi tagħna biex iwettqu t-tiswijiet meħtieġa kemm jista’ jkun malajr. Ninfurmaw lill-kunsill lokali malli t-tiswijiet ikunu lesti.

Għal aktar informazzjoni, ikkuntattja lit-tim ta’ għajnuna lill-klijenti tagħna 24/7.